เพลี้ยไฟ

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกช้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือเพลี้ยไฟ เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และตกหนักบางพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศมีความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรค เพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาดและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าวดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Read more

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกช้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และตกหนักบางพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศมีความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรค เพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าวน ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Read more

โรคขอบใบแห้ง

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกช้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคขอบใบแห้ง เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และตกหนักบางพื้นที่ประกอบกับสภาพอากาศมีความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรค เพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าวน ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Read more

โรคใบไหม้ข้าว

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ ประกอบกับตอนกลางคืนมีความชื้นสูง กลางวันอากาศร้อน เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรคเพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าว ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Read more