ลำไยอินทรีย์ ของดีที่แม่ทา

ลำไยอินทรีย์ ของดีที่แม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดจำหน่ายโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค เป็นลำไยคุณภาพ 1 ปีมีครั้งเดียว!!! ที่ปลูกในพื้นที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์มานานกว่า 20 ปี ไม่มีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต และเก็บสดใหม่ทุกรอบการจัดส่ง 5 กิโลกรัม 300 บาท (รวมส่งทั่วประเทศไทย) :

Read more