โรคขอบใบแห้ง

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกช้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคขอบใบแห้ง เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และตกหนักบางพื้นที่
ประกอบกับสภาพอากาศมีความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรค เพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาด และความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับข้าวน ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตร
อำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.