ลำไยอินทรีย์ ของดีที่แม่ทา

ลำไยอินทรีย์ ของดีที่แม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดจำหน่ายโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค

เป็นลำไยคุณภาพ 1 ปีมีครั้งเดียว!!! ที่ปลูกในพื้นที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์มานานกว่า 20 ปี ไม่มีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต และเก็บสดใหม่ทุกรอบการจัดส่ง

5 กิโลกรัม 300 บาท (รวมส่งทั่วประเทศไทย) : รอบการจัดส่ง ทุกวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์

สนใจติดต่อ : นายสราวุธ วงค์กาวิน (โด้)

โทร / Line : 099-2957950

หรือ ติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.