เกษตรแม่ออน ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสงกรานต์ ราชธานี ปลัดอาวุธโส อำเภอแแม่ออน พร้อมด้วย นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน และ นางสาวอริศรา มหาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มฯ โดยมีนายไพบูลย์ พรหมเป็ง และนายสวัสดิ์ ขัติยะ คณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ บ้านป๊อก หมู่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.