เกษตรแม่ออน ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ ไชยมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ทางระบบออนไลน์ หลักสูตร “รู้ดิน รู้ปุ๋ย และการขับเคลื่อน  ศดปช. สู้ความสำเร็จ” ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.