เกษตรแม่ออน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามดำเนินงานกองทุนพัฒานบทบาทสตรีอำเภอแม่ออน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามดำเนินงานกองทุนพัฒานบทบาทสตรีอำเภอแม่ออน โดยมีนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.