เกษตรแม่ออน ร่วมชี้แนวเขตที่ดิน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน  เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง และ นายกอบต.บ้านสหกรณ์ และคณะผู้บริหารฯ อบต.บ้านสหกรณ์ ในนามหน่วยงานหรือบุคคลที่ถือครองที่ดินใกล้เคียง ร่วมชี้แนวขอบเขตที่ดิน ศูนย์แปรรูปอาหารกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร(สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน เพื่อกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนในการพัฒนาอาคาร สถานที่บริเวณโดยรอบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.