เกษตรแม่ออน ร่วมงานเปิดป้าย

วันที่  18 ส.ค. 2565  เวลา 09.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน เข้าร่วมงาน เปิดป้ายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนระดับอำเภอ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่ออน โดยมี  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการอำเภอแม่ออน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอ ร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมกันบูรณาการการทำงานในพื้นที่  ในการนี้ นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน  เป็นประธานพิธี ณ  ศาลาวัดพระธาติดอยผาตั้ง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.