เกษตรแม่ออน ร่วมกิจกรรม Workshop Introduction to Coffee Basic Sensory & Cupping และการเชื่อมโยงห่วงโซ่กาแฟ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อมุ่งสู่การผลิตกาแฟคุณภาพมาตรฐานสากล

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน ร่วมกิจกรรม Workshop Introduction to Coffee Basic Sensory & Cupping และการเชื่อมโยงห่วงโซ่กาแฟ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อมุ่งสู่การผลิตกาแฟคุณภาพมาตรฐานสากล ภายในงานมีกิจกรรมชิมกาแฟชนะการประกวด Thai Coffeeexcelence 2022 จำนวน 40 ตัวอย่าง ณ เชียงใหม่ ไฮแลนด์ส กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.