เกษตรแม่ออน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช
เกษตรอำเภอแม่ออน มอบหมายให้ นางสาวณัฐกาล ฉันทะกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ม.7 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.