แปลงใหญ่

เกษตรแปลงใหญ่อำเภอแม่ออน

1) แปลงใหญ่กาแฟ ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

แปลงใหญ่กาแฟ หมู่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รหัสแปลง 3149  

จดทะเบียนจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกชา–กาแฟ คุณภาพบ้านป๊อก” เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2557 

สมาชิกเริ่มก่อตั้งมีจำนวน 20 คน  รหัส 6-50-23-04/1-0023

และได้รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาเป็นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปี 2561

ปัจจุบัน มีสมาชิก 26 ราย พื้นที่ 354 ไร่ และมีนายไพรบูลย์ พรมเป็ง เป็นประธานแปลง